Een open architectenassociatie

Werkwijze

AIM is een flexibele horizontaal gestructureerde groep architecten-specialisten die hun kennis bundelen en waarin jonge en talentvolle architecten hun ambitie kunnen waarmaken. De AIM-architect kan hierdoor efficiënt optreden als dirigent en bezieler van zijn architectuur. Door dit concept heeft de individuele architect de ruimte om steeds onderzoekend te zijn met een kritische geest ten opzichte van de snel evoluerende bouwwereld. Dat is de betrachting van Architects in Motion.

Dit dynamisch samenwerkingsverband tussen de architect- vennoten Bart Janssens en Luc Vanhout werd in 2004 en 2005 uitgebreid met respectievelijk de senior partners architect Pe­ter Mertens en architect Fréderic Wattecamps. In 2009 werd het samenwerkingsverband verder uitgebreid met junior partner, architect Ann Geudens.

Deze samenwerking is ontstaan vanuit het architectenbureau Atelier Vanhout & Ass. Het verhaal van Atelier Vanhout & Ass. start in 1955 met architect Carli Vanhout. Vanaf 1964 ontstond er een intensieve samenwerking tussen de schoonbroers architecten Carli Vanhout en Paul Schellekens, zelf zoon van provinciaal architect Jozef Schellekens. In 1986 werd Paul Schellekens benoemd tot architect hoogleraar aan de Artesis Hogeschool Antwerpen en werd de 20 jaar durende samenwerking beëindigd. Het architectenbureau werd sindsdien mede uitgebouwd door architect Luc Vanhout, zoon van Carli Vanhout.

In 2002 vonden architecten Luc Vanhout en Bart Janssens elkaar in dezelfde overtuiging en werkten ze samen aan de uitbouw van ‘het architectenbureau van de toekomst’.


Werkwijze

Legacy

Het bureau telt 35 medewerkers onder wie 28 ontwerpers (architecten, ingenieur-architecten, stedenbouwkundigen, interieurarchitecten, assistent-architecten), goed voor een mix van leeftijden, ervaring en expertise.

Het bureau is georganiseerd in werkgroepen die onder leiding staan van een van de partners. De twee vennoten bekommeren zich vooral om de visievorming, de ontwerpen, de regie, het draagvlak en de samenstelling van de multidisciplinaire teams. Ook een kritische bureau-omvang vinden ze essentieel om het hoofd te kunnen bieden aan de snelle evolutie van de technologie, wetgeving en de wijzigingen van andere segmenten van het beroep.

Daarnaast doet het bureau dagelijks een beroep op een twintigtal voltijdse equivalenten via externe samenwerkingsverbanden met ingenieurs stabiliteit, technische installaties, akoestiek en andere specialisten. Werken in bouwteam is al decennia een gewoonte, zowel voor particuliere als voor overheidsopdrachten. AIM wil op die manier verstarring voorkomen en saaiheid en automatisme doorbreken, en gaat uit van een scheppende wisselwerking tussen typologieën.

Atelier Vanhout - Schellekens & Ass.
(1964 - 1986)

Jozef Schellekens

Bezielers van het Atelier Vanhout – Schellekens & Ass. zijn de architecten Carli Vanhout (1931-2000) en Paul Schellekens (1939). Tussen 1964 en 1986 drukt het atelier zijn stempel op de modernistische architectuur.

De vernieuwende architectuur van de schoonbroers Carli Vanhout en Paul Schellekens resulteert in de privé-woning met architectenatelier van Carli Vanhout (1963), het Sint-Victorinstituut (1964) ism Jansen-Schiltz, het Cultureel Centrum De Warande (1965) i.s.m. E. Wouters, het Clarissenklooster (1967), AZ Sint Jozef (1980) i.s.m. Emiel Van Loven.

Kenmerkend zijn het expressieve directe karakter, het ruwe materiaalgebruik, de massieve opbouw van autonome volumes. Atelier Vanhout – Schellekens & Ass. geeft continuïteit aan het modernisme uit het interbellum.

In de jaren ’30 was architect Jozef Schellekens, vader van architect Paul Schellekens, een belangrijke protagonist van het nieuwe bouwen. Atelier Vanhout – Schellekens & Ass. voert het modernisme in de regio in de jaren ‘60 en ‘70 naar een hoogtepunt.

In 1966 ontvangt architect Paul Schellekens de “Prijs van Rome voor architectuur” voor zijn wedstrijdontwerp voor de SHAPE-site in Casteau. Carli Vanhout en Paul Schellekens vormen samen met de architecten Paul Neefs (1933) en Lou Jansen (1935) wat men ondertussen genoegzaam kent als ‘de Turnhoutse School’.

Jozef Schellekens
(1964 - 1986)

Meer weten over Jozef Schellekens?

Bezoek de website

Jozef Schellekens, zoon van een schrijnwerker, is tevens de vader van architect hoogleraar Paul Schellekens en grootvader van architect Luc Vanhout.

Jozef Schellekens gaat als tekenaar in de leer bij toenmalig provinciaal architect Jules Taeymans en krijgt van deze laatste de kans ondertussen de studies architectuur aan de Academie voor Schone Kunst in Antwerpen te volgen.

Na zijn studies breekt hij een lans voor het modernisme. In 1934 ontwerpt Jozef Schellekens de modernistische dubbelwoonst Schellekens – Op de Beeck.

De woning heeft een zakelijke vormgeving en vernieuwende ruimtelijke indeling. Het is een sobere compositie van kubistische baksteenvolumes met karakteristieke raampartijen in metalen schrijnwerk die doorlopen over twee bouwlagen. In 1937 wordt Jozef Schellekens benoemd tot provinciaal architect van de Provincie Antwerpen voor het Arrondissement Turnhout.

In die hoedanigheid ontwerpt hij veel openbare gebouwen (scholen en gemeentehuizen) en leidt hij verschillende restauraties in de naoorlogse periode. Provinciaal architect Jozef Schellekens knoopt aan met de strakke moderne vormentaal van die tijd. In 1954 ontwerpt hij het openluchttheater van het Rivierenhof in Deurne en in 1958 het strandcomplex aan het Zilvermeer in Mol, later verbouwd door Paul Schellekens i.s.m. Atelier Vanhout.

Architect Jozef Schellekens was ook actief als kunstschilder en publiceerde diverse werken over stedenbouw.


ADRESSEN

Parklaan 146

2300 Turnhout

België

Louis Pasteurstraat 21

3920 Lommel

België

CONTACT

Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

+32 (0) 14 41 32 32

info@architectsinmotion.be

NIEUWSBRIEF

Blijf up to date.


Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Lees ook de Privacy & Policy