Privacy policy

1. Identiteit en contact

Deze website met adres ‘www.architectsinmotion.be’ wordt uitgebaat door Architects in Motion BV, gevestigd te Parklaan 146, 2300 Turnhout met als ondernemingsnummer 0414.377.664 Vennootschapsnaam: Architects in Motion

 • Handelsnaam: Architects in Motion
 • Rechtsvorm: BV
 • Maatschappelijke zetel: Parklaan 146, 2300 Turnhout
 • BTW-nummer: BE 0414.377.664
 • Telefoonnummer: 014/41.32.32
 • E-mailadres: info@architectsinmotion.be

2. Verwerking van gegevens

Persoonsgegevens worden door Architects in Motion verzameld op basis van verschillende gronden, afhankelijk van uw relatie tot Architects in Motion. Wat de persoonsgegevens van cliënten, leveranciers of medewerkers betreft, gaat het vooreerst om verwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Architects in Motion en de betrokken cliënt, leverancier of medewerker. Identificatie van de onderneming/organisatie (handelsnaam, ondernemingsnummer, etc.) en/of de contactpersonen binnen deze onderneming/organisatie:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres en telefoonnummer
 • Financiële gegevens (bankgegevens van de onderneming/organisatie)
 • IP adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website Overige gegevens die u actief verstrekt bij het versturen van een contactformulier op de website, het inschrijven op een direct mailing lijst, telefonische correspondentie met Architects in Motion, privé-berichten via de sociale mediakanalen van Architects in Motion, etc.

2.2. Opslag en beveiliging van persoonsgegevens

Architects in Motion neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

2.3. Gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen

Alle persoonsgegevens die u aan ons verschaft worden enkel door Architects in Motion ingekeken, aangepast of verwijderd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij u hiervoor toestemming geeft, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht of we daartoe wettelijk verplicht worden.

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Architects in Motion, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan indien gewenst een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@architectsinmotion.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, zodat wij te allen tijde uw privacy kunnen garanderen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Elke betrokkene heeft het recht klacht betreffende de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de gegevensbeschermingautoriteit, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Architects in Motion behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

3. Gebruiksvoorwaarden van deze website

3.1. Eigendomsrechten

Het gebruik van de informatie en materialen (waaronder beelden, video’s, etc.) op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Enkel met expliciete toestemming, of indien dit volgens dwingend recht bepaald wordt, mag u deze informatie hergebruiken.

3.2. Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel Architects in Motion deze website zo zorgvuldig en correct mogelijk tracht samen te stellen, staan wij niet garant voor de juistheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie die erop vervat staat. Mocht er ondanks onze inspanningen onvolledigheden, foutieve informatie of technische onbeschikbaarheid ontstaan, kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Indien u bij het gebruik van deze website onjuistheden of problemen vaststelt, mag u die steeds melden via info@architectsinmotion.be.

Wanneer bepaalde pagina’s op deze website links bevatten naar externe bronnen of websites van derden, aanvaardt Architects in Motion geen aansprakelijkheid over de inhoud of de beschikbaarheid van deze bronnen. Het aanklikken van dergelijke links gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Architects in Motion staat niet in voor de juistheid, nauwkeurigheid of actualiteit van deze bronnen, en geeft geen impliciete goedkeuring voor de op deze bronnen aangeboden informatie.

Architects in Motion behoudt steeds het recht om de informatie en materialen op deze website ten alle tijde te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Privacyvoorkeuren

U kunt hieronder uw voorkeuren opnieuw aanpassen.


Functionele cookies

Noodzakelijk

Deze zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website.


Analytische cookies

Met Google Analytics analyseren we anoniem de werking van de site en surfgedrag, zoals bezochte pagina’s, laadtijd, geprefereerde content, enz.


Vimeo

Wij geruiken Vimeo om videocontent te streamen op deze website.

Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Lees ook de Privacy & Policy