Wedstrijd gewonnen: oud schoolgebouw wordt getransformeerd tot groene leeromgeving

Opdrachtgever
Architectenbureau

Architects in Motion

Landschapsarchitect

Natuurlijk Groen

Studiebureau stabiliteit & EPB
Studiebureau technieken
Studiebureau akoestiek

Beelden

10 Dec 2020

Gemeentelijke basisschool De Voorheide in Arendonk is een kleuter- en lagere school, die reeds bestaat vanaf 1925. Het gemeentebestuur vond – terecht – dat deze schoolomgeving niet meer bij de huidige tijd en noden paste en schreef een architectuurwedstrijd uit waarbij er met een frisse geest op deze schoolsite moest worden gekeken. Oorspronkelijk was de opdracht opgevat om de bestaande oude schoolgebouwen af te breken en iets totaal nieuws te bouwen, maar Architects in Motion & Natuurlijk Groen ontwikkelden een totaal andere visie die rekening hield met de bestaande historische waarde van de gebouwen als herkenningspunt van de buurt, maar transformeerden deze tot een geheel nieuwe plek waar kinderen tot ontwikkeling kunnen komen in een groene, leefbare schoolomgeving. Architects in Motion & Natuurlijk Groen haalden met hun eigenzinnige visie de opdracht binnen.

Zo zal de huidige, hoofdzakelijk verharde speelplaats omgevormd worden tot een groene speelplaats waar beleving centraal staat. Kinderen worden meegenomen in een leefwereld, waarin hun eigen creativiteit en verbeelding de vrije loop mogen gaan. De grens tussen binnen en buiten vervaagt, met een ruimere leeromgeving tot gevolg. Het leren stopt namelijk niet bij de klasmuren. De buitenruimtes worden betrokken in het groeiproces van de leerlingen.

De bestaande schoolgebouwen worden ontmanteld, de houten kapconstructies komen terug in het zicht en het geheel zal fungeren als overdekte, maar open kapstructuren. Nieuwe functies worden volgens het box-in-box-principe ingeschoven. De doorzichten die ontstaan dragen bij tot interactie tussen de wereld op de speelplaats en deze daarbuiten op het openbare domein. Op die manier creëren we ook een meerwaarde voor de hele buurt en niet alleen voor de school en haar directe gebruikers. Kortom, een school die zich leent tot één grote, groene leef- en leeromgeving in directe samenspraak met haar buren. Een school anno 2020 is geen op zichzelf staand eiland meer, maar maakt deel uit van een hele (leef)gemeenschap. Door verschillende maatschappelijke aspecten met elkaar te verbinden zal er een heel andere dynamiek ontstaan waarvan de hele buurt profiteert. Deze visie laat toe om niet alleen het accent op het schoolgebeuren te leggen, maar ook verder te gaan en activiteiten uit de buurt of het gebruik door jeugdbewegingen toe te laten waardoor alle nieuwe faciliteiten maximaal worden gebruikt.

 


Delen op:


Gerelateerd nieuws

27 FEB 2019

Nieuwe gebouwen voor VIBO

22 OCT 2020

VIBO: architectuur op het kruispunt van verleden en toekomst

23 JUN 2017

VIBO kiest voor de visie van AIM & OMGEVING

07 JUL 2016

Een nieuw kinderdagverblijf voor WellenADRESSEN

Parklaan 146

2300 Turnhout

België

Louis Pasteurstraat 21

3920 Lommel

België

CONTACT

Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

+32 (0) 14 41 32 32

info@architectsinmotion.be

NIEUWSBRIEF

Blijf up to date.


Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Lees ook de Privacy & Policy