VIBO kiest voor de visie van AIM & OMGEVING

Architecten

Architects in Motion

Omgeving

Studie technieken

Groep Infrabo

Studie stabiliteit

Van hoorickx

Beelden

23 Jun 2017

Beide bureaus hebben een bijzondere interesse in de aard, context en het schaalniveau waarmee deze opdracht in dialoog gaat. Het ontwerpend onderzoek gaat verder dan het ontwerp van een modaal schoolgebouw. Het gaat over het creëren van een visie en het zoeken naar meerwaarde, het zoeken naar een betekenisvolle landschappelijke inpassing, het zoeken naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, het zoeken naar de schaal van de leerling binnen een allesomvattend project.

De visie die AIM-OMGEVING uiteenzet, vertrekt vanuit een ruimere, stedenbouwkundige benadering met groen als bindende factor en mobiliteit als sleutel tot een kwalitatieve ontwikkeling. Vanuit deze analyse wordt de site geïdentificeerd als een aaneenschakeling van groene kamers met elk hun eigen identiteit. Deze kwalitatieve troeven zullen als parameters voor het ontwerp worden aangewend. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om de identiteit van de school nog te versterken.

Door de bebouwingszones strategisch centraal in te planten wordt het doorlopend groengebied ondersteund, bestaat de mogelijkheid om toekomstige ontwikkelingen te integreren, wordt het kasteeltje als onthaalfunctie van de campus opgenomen en wordt het zwaartepunt van de ontsluiting naar de optimale locatie verlegd.

Door de scholencluster centraal te ontwikkelen laat het masterplan een veelvoud aan grensoverschrijdende samenwerkingen toe. Door de buurt maximaal te betrekken en de kwalitatieve groenzones te maximaliseren, toont de school zich als groen ankerpunt in de wijk. Het openmaken van het zicht op het kasteeltje en de parkvijver vanaf de Steenweg op Mol, biedt de mogelijkheid om allerhande verenigingen het domein, sportlokalen en andere ruimtes te laten gebruiken, en zo onderhoudskosten van gebouwen en terrein te delen. De ontsluiting van de site kan op verschillende manieren gebeuren. Dit kan zowel via de noord-zuid doorsteek, als via het voorplein van het kasteeltje.

AIM-OMGEVING streeft ernaar om de energieconsumptie en ecologische impact van het project te beperken. Vanaf de eerste ontwerpschetsen zullen de studiebureaus technieken, stabiliteit, EPB en akoestiek betrokken worden bij dit project. Duurzaamheid gaat veel verder dan louter het energetische aspect. Architectonische en sociale duurzaamheid, zoals grote compactheid, flexibele structuren, zorgvuldig gekozen lichtopeningen en meervoudig ruimtegebruik zijn even belangrijk.  Enkel zo kan het ontwerpconcept uitgroeien tot één geïntegreerd duurzaam verhaal.

Met dit ontwerpvoorstel ambieert AIM-OMGEVING een brede schoolcampus op maat van het kind, de begeleiders, de ouders en de buurtbewoners.


Delen op:


Gerelateerd nieuws

22 OCT 2020

VIBO: architectuur op het kruispunt van verleden en toekomstADRESSEN

Parklaan 146

2300 Turnhout

België

Louis Pasteurstraat 21

3920 Lommel

België

CONTACT

Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

+32 (0) 14 41 32 32

info@architectsinmotion.be

NIEUWSBRIEF

Blijf up to date.


Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Lees ook de Privacy & Policy