Kempisch tehuis: bouw van 22 woongelegenheden voor sociaal wonen

Beelden

15 Jan 2016

De opdracht voor de bouw van 22 woongelegenheden voor sociaal wonen past perfect binnen de taakstelling van de sociale huisvestingsmaatschappij - Kempisch Tehuis uit Houthalen. De site is gelegen in een nieuwe verkaveling aan de rand van het centrumgebied van de stad Lommel. De woongelegenheden worden verspreid over 2 gebouwen.

Via de toepassing van de typologie van de ‘urban villas’ wil Architects in Motion het stigma van de sociale huisvesting doorbreken. De gebouwen wensen zich maximaal te integreren in de bestaande ruimtelijke structuur.

De inplanting van de gebouwen, de omgevingswerken en de landschappelijke elementen werden uitgewerkt in samenwerking met de stedelijke diensten van de stad Lommel met respect voor de bestaande landduinen. De bestaande scheiding tussen de gewestweg en de site zal maximaal behouden blijven om op die manier de bosrijke bufferzone in te zetten als "gebruikersgroen".

Één gebouw werd bewust visueel prominent op de ontsluitingsas geplaatst, zodat het dienst doet als herkenningspunt in het totale projectgebied. Het andere gebouw wordt terugliggend geplaatst, om op die manier een semi-publiek, toegankelijk en landschappelijk plein te kunnen realiseren waar de bewoners kunnen samenkomen en vertoeven.

Ten slotte werd ervoor gekozen het bouwvolume af te werken met een kwalitatieve gevelsteen, waarbij enkele contrasterende volumes in beton en hout in het oog springen. Door deze weloverwogen, moderne en karakteriserende vormgeving wordt een esthetisch geheel nagestreefd, maximaal afgestemd op de kwaliteiten van de site en tot slot waardig om dienst te doen als ‘ankerpunt’ voor de nieuwe verkaveling.

De ontwerpers van Architects in Motion staan garant voor een multidisciplinaire aanpak en zijn voor dit project een samenwerking aangegaan met volgende partners van bij de start van het ontwerp:


Delen op:ADRESSEN

Parklaan 146

2300 Turnhout

België

Louis Pasteurstraat 21

3920 Lommel

België

CONTACT

Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

+32 (0) 14 41 32 32

info@architectsinmotion.be

NIEUWSBRIEF

Blijf up to date.


Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Lees ook de Privacy & Policy