SOUDAL Plant 5: the factory of/for the future

Opdrachtgever
Architectenbureau

Architects in Motion

Visualisatie

Architects in Motion

Estúdio MRGB

Ingenieur stabiliteit
Ingenieur technieken
BREEAM
ecologie
Elektriciteit
Geothermische installatie
sprinkler - brandbeveiliging
Tekst

Johan Geerts

Beelden

05 Jul 2021

‘De jonge mens heeft aan gezond verstand niet meer genoeg om aan de vreemde eisen van de toekomst te voldoen’.

filosoof Ludwig Wittgenstein 1856 - 1924

In een brede historische context ging architectuur nooit echt over ‘gebouwen’ alleen. De maatschappelijke relevantie, de culturele, commerciële en economische waarde, de fysieke aanwezigheid in de menselijke omgeving, … schetsen de universele waarde van architectuur.

Meer dan ooit staat de architect in de 21ste eeuw op het kruispunt van diverse ontwikkelingen die het gevolg zijn van een maatschappij in transitie. Gevraagd naar de toekomstige identiteit van de architect, plaatst de Italiaanse architect Zucchi de weerslag van die transitie op het vak ‘architectuur’ in een serie van karikaturale ontwikkelingen. De eerste karikatuur is het schaap met vijf poten, Leonardo da Vinci. De architect is naast ingenieur, ook kunstenaar en uitvinder. De tweede karikatuur is Walter Gropius en het Bauhaus, met de architect als wetenschapper met een witte laboratoriumjas. Vervolgens ontstaat in het proces van specialisatie de signatuurarchitect zoals een Frank Gehry. 

Om de verdere evolutie te karikaturiseren moeten alle bovenvermelde eigenschappen misschien samengevoegd en aangevuld worden met nieuwe tendensen zoals duurzaamheid, ecologie, circulariteit, … maar dan niet meer in de beperkende visie van één architect, maar in een open samenwerkingsverband van verschillende ontwerpers/ingenieurs/architecten. Voor Luc Vanhout van Architects in Motion (AIM) bestaat zoiets als ‘de architect’ niet meer. Voor hem is een architect naast een bouwkundig professioneel ook en misschien vooral een individu dat vanuit een persoonlijke context, met een eigen karakter en identiteit en specifieke talenten, kijkt naar en deelneemt aan de (bouw)wereld. Zo ontstaat binnen een organisatie een symbiose van diverse types architecten: de architect-stedenbouwkundige, de architect-ontwerper, de architect-technicus, de architect-filosoof, de architect-… AIM beheerst de complexe problematiek van een architectuurpraktijk waardoor de opdrachtgever met alle competenties omringd kunnen worden.

Deze holistische visie op architectuur in het algemeen en een architectenassociatie in het bijzonder, laat AIM toe heel complexe en hypertechnologische opdrachten zoals de nieuwe productie-unit van Soudal te ontwerpen. Daarnaast is AIM overtuigd van werken in een bouwteam waarbij alle actoren van het bouwproject van in het begin van het bouwproces samenwerken.

Elke opdracht is uniek en vereist een tailormade aanpak. Voor de ‘fabriek van de toekomst’ in opdracht van Soudal werd een intensief ontwerptraject doorlopen waarbij de architectuur maximaal diende afgestemd te worden op de innovatieve ambities van de opdrachtgever: met de bouw van Plant 5 in Turnhout wil Soudal zowel productie als ontwikkeling bundelen in een gebouw dat op alle gebied maximaal beantwoordt aan alle hedendaagse (multi)functionele, duurzame, logistieke vereisten met een bijzondere aandacht voor flexibele werkplekken en een intelligent ruimtegebruik. De wachtzone voor de vrachtwagens bevindt zich onder de bovengrondse parkingniveaus. Dit om het tracé van waterlopen ‘de Aa’ en ‘de Pikkenloop’ maximaal te respecteren en met betrachting de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken.

Het ontwerp van AIM werd uitgewerkt in samenwerking met verschillende studiebureaus: Van hoorickx voor de stabiliteit, Vörtgang voor de technieken, Vestad voor de energieprestatie en de veiligheidscoördinatie, Biotoop voor ecologie en aanleg van de omgeving, en Bureau De Fonseca voor de akoestiek.

AIM staat in voor de coördinatie en is proactief motivator in het bouwteam dat werd opgericht voor de realisatie.

Een nieuw gebouw heeft voor een hele tijd een bepalende impact op de omgeving. De juiste keuzes maken in het begin van het ontwerpproces is daarom belangrijk om het gebouw ‘future proof’ te maken zodat het optimaal kan beantwoorden aan de steeds strenger wordende klimaatdoelstellingen. Duurzaamheidscertificaties zijn hiervoor een ideale leidraad. Door het volgen van deze geijkte procedures ben je zeker dat het project voldoet aan de strengste normen met een innoverende blik op de toekomst.

Het Britse BREEAM is zo’n duurzaamheidscertificatiesysteem dat verscheidene strenge eisen oplegt aan bouwprojecten. Alle disciplines binnen het projectteam spelen hierop in en leveren een gecertificeerd gebouw af met aandacht voor het milieu en onze toekomstige generaties.

Het gloednieuwe Soudal-gebouw ambieert de hoogste BREEAM-score, namelijk ‘outstanding’. Dit maakt het Soudal-bouwproject uniek en vervult het op vlak van energie, welzijn, management, transport, afval, vervuiling en water, ecologie, materiaalgebruik en innovatie een pioniersrol.

Door de toenemende complexiteit van het bouwproces is er nood aan innovatieve samenwerkingsvormen. AIM mag zonder twijfel een ambassadeur van het bouwteam genoemd worden. Alle mogelijke stakeholders zo vroeg mogelijk in het traject betrekken behoort tot het DNA van dit ontwerperscollectief. De creatieve input van de ontwerpers in combinatie met knowhow en praktijkervaring van de uitvoerders leidt tot de meest duurzame en rendabele oplossingen. Hierbij is het de taak van elke betrokkene om maximaal toegevoegde waarde te creëren.

In dit project worden de krachten van aannemers Vanhout.pro en Naessens Industriebouw gebundeld met de opdrachtgever Soudal en het ontwerpteam van Architects in Motion om te komen tot een geïntegreerde aanpak. Met het prolegomena ‘de fabriek van de toekomst’ worden alle aspecten - van ontwerp tot onderhoud en exploitatie – in groep bestudeerd. De integrale kost tijdens de totale economische levensduur wordt daarbij meegenomen in het traject.

Een ideale tool om in bouwteam samen te werken is een BIM-model, een virtuele realistische ‘maquette’ van het te realiseren project. Op voorhand worden de meeste pijnpunten in de vorm van ‘clashes’ ontdekt en voorkomen. Het innovatieve van deze nieuwe software is dat data/informatie gekoppeld wordt aan de geometrie van het project: alle informatie over planning, kosten, duurzaamheid, materialen, operaties en onderhoud wordt toegevoegd. Wie werkt met BIM bouwt twee keer: een eerste keer virtueel, een tweede keer reëel. Om het volledige potentieel van BIM waar te maken, werken alle betrokken partijen van in het begin van het project zeer nauw samen. Vanaf de ontwerpfase wordt de volledige levenscyclus in beschouwing genomen en wordt bekeken welke invloed de keuzes van ontwerp, materialen, technieken, … hebben op de leefbaarheid, de operationele kosten, de onderhoudskosten, de energiekosten, over de volgende 30 tot 50 jaar.

Door de BIM-visualisatie wordt Soudal sneller en intensiever betrokken bij het ontwerp- en zelfs bouwproces. BIM stimuleert een geïntegreerd proces waarbij iedere medewerker altijd een helder zicht heeft op het totaalproject waarbij informatie beschikbaar en raadpleegbaar wordt voor iedereen.

Lees ook:


Delen op:


Gerelateerd nieuws

04 FEB 2021

Soudal schrijft geschiedenis!ADRESSEN

Parklaan 146

2300 Turnhout

België

Louis Pasteurstraat 21

3920 Lommel

België

CONTACT

Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

+32 (0) 14 41 32 32

info@architectsinmotion.be

NIEUWSBRIEF

Blijf up to date.


Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Lees ook de Privacy & Policy