Natuurlijke verdichting in Ezaart

Opdrachtgever

Van Eerd Vastgoed

Beelden

06 Jul 2017

Het project is gelegen in Ezaart, een deelgemeente van Mol, langsheen de gelijknamige gewestweg Ezaart. Het project betreft het oprichten van vier afzonderlijke meergezinswoningen, waarvan één bouwblok gericht is naar de straat Ezaart en afbuigt naar het binnengebied zodat een kapelplein wordt gecreëerd. 

Dieper in het binnengebied worden nog 3 bouwvolumes voorzien die omgeven worden door een ruime groenzone en in totaal nog een 23 appartementen bevatten.Deze bouwblokkken vormen de overgang van Ezaart naar het groene agrarische gebied ten zuiden van het perceel en de verder gelegen vallei van de Zwarte Nete. Er wordt gestreefd naar een symbiose met alle facetten van de omgeving.

meer info:

https://vansweevelt.be/newestate_detail/3137503

Langs de Ezaart bevindt zich de Kapel Sint-Willibrordus en Sint Marculphus. Een klein zaalkerkje op een gecementeerde plint. Ten zuide van het perceel bevindt zich agrarisch gebied met ecologisch belang en de Zwarte Nete. Het terrein daalt naar de Netevalei toe. Deze natuurlijke helling wordt mee opgenomen in het ontwerp. Het betrekken van de groene zone bij het projectgebied vormt het uitgangspunt van het ontwerp.

Een typische Vlaamse straat, zoals Ezaart er één is, met individuele bebouwing en een eigen tuin is voor veel mensen de ideale locatie om te wonen. In dit project wilden we afstappen van deze lijnbebouwing, de toenemende verharding en het individuele wonen. We gingen op zoek gaan naar een oplossing die een meerwaarde biedt aan de nabije omgeving zonder in te boeten aan rust en (collectief) groen. We willen de omgeving omarmen, optimaal benutten zodat nieuwe woonkwaliteiten gegenereerd worden. De wooneenheden worden gegroepeerd in 4 bouwvolumes. De groene vinger ten zuide van het perceel wordt geïntegreerd in het projectgebied in de vorm van publieke en private tuinen tussen de op zich staande Urban villa’s. Zo komt er ook een parkzone tot stand. Doorzichten tussen de bouwblokken zorgen ervoor dat de impact op de omgeving beperkt blijft. Doorheen het terrein wordt een fiets-en wandelpad voorzien. Vooraan wordt aangrenzend aan de bestaande kapel een publiek plein uitgewerkt waaraan een commerciële ruimte grenst. Dit plein vormt de overgang tussen de straat en de bebouwing in de ontworpen parkzone met Urban villa’s.

De bouwblokken worden opgebouwd als een clustering van wooneenheden rondom één verticale circulatiekern. Hierdoor ontstaat een compact, duurzaam, betaalbaar en toegankelijk bouwvolume. Alle gevels worden door deze clustering als gelijkwaardig beschouwd wat mogelijkheden biedt naar oriëntatie en ontsluiting van de woonblokken.

Er wordteen gemeenschappelijke ondergrondse parkeerkelder met 60 plaatsen voorzien. Op het terrein zelf worden 6 parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien. Tevens is er een bovengrondse fietsenberging voorzien.


Delen op:ADRESSEN

Parklaan 146

2300 Turnhout

België

Louis Pasteurstraat 21

3920 Lommel

België

CONTACT

Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

+32 (0) 14 41 32 32

info@architectsinmotion.be

NIEUWSBRIEF

Blijf up to date.


Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Lees ook de Privacy & Policy