Bejaardenwoningen en ontmoetingscentrum - OCMW Lille

Beelden

12 Oct 2016

Het project omvat 14 nieuwbouw-seniorenwoningen en de verbouwing van een bestaande pastorij tot een ontmoetingscentrum.

Het projectgebied is gelegen vlak bij het dorpscentrum van Gierle op de terreinen van de pastorij. Deze waren eigendom van de Kerkfabriek en werden gebruikt door de plaatselijke chirogroep. Aan de voorzijde van de pastorij bevond zich een ruime voortuin. De tuin aan de achterzijde bestond deels uit een open terrein, deels uit een dicht beboste zone met omvangrijke loofbomen. De bouwplaats werd uitgebreid met een achterliggende tuin, dit tot op de limieten aangegeven in een bijzonder plan van aanleg als ‘projectgebied’. Het terrein sluit ten zuiden aan bij de bestaande sociale woonwijk. Ten noorden schaart het zich aan tegen een rij achtertuinen van de rijwoningen langs de Vennestraat (steenweg naar Tielen).

De 14 seniorenwoningen zijn vormgegeven in een cluster van 3 woonblokken: één woonblok van 6 wooneenheden en twee woonblokken van 4 wooneenheden. De toegangen van de woningen oriënteren zich naar het gecreëerde binnenplein.

Elke wooneenheid heeft een eigen voordeur en een persoonlijk terras. Het klassieke programma van seniorenwoningen kreeg een hedendaags karakter en werd uitgebreid met een individueel toilet voor bezoekers en een extra multifunctionele ruimte die kan ingezet worden als bijkomende slaapkamer voor gasten, bezoekers of verpleging, maar ook als hobbykamer voor de senioren zelf.

Het project is centraal gelegen in de dorpskern van Gierle, letterlijk met zicht op de kerk. De senioren woningen werden geclusterd in 3 woonblokken. Een doordachte inplanting van de woonblokken resulteert in een binnenplein, waarnaar alle wooneenheden zich oriënteren. Er wordt een dorpsgevoel gecreëerd. Als dorp-in-dorp wordt het geheel opgenomen in de bestaande dorpsstructuur en op subtiele wijze wordt ‘afstand gehouden van’ maar tegelijk ook ‘aansluiting gemaakt met’ de bestaande dorpsgemeenschap.

Het terrein is toegankelijk via zowel de Doolstraat, de Kloosterstraat, als de sociale woningen in het zuiden. Het volledige projectgebied is doorwaadbaar voor zwakke weggebruikers. Wagens kunnen parkeren ter plaatse van de pastorij en aansluitend aan de sociale woningen.

De inplanting toont respect voor het behoud van het groen en de omvangrijke loofbomen achteraan in de tuin. Het groen ter plaatse van de sociale woningen wordt verder doorgetrokken in het project. Zo ontstaat er midden in het centrum publiek groen. De doorwaadbaarheid en de aanwezigheid van het groen dragen bij tot het opnemen van de senioren in de dorpsgemeenschap.

De bestaande pastorij kreeg een nieuwe invulling als ontmoetingscentrum binnen de dorpsgemeenschap en vormt daarmee een eerste brug tussen de dorpsgemeenschap en de cluster van bejaardenwoningen. De pastorij is niet uniek bedoelt voor de bejaarden. Er zijn ook vergaderruimten voor derden, zoals bijvoorbeeld de Kerkfabriek, en lokalen voor CODA (Centrum voor Onderlinge Dienstverlening en Assistentie). Tevens schept het ontmoetingscentrum een plateau waar de senioren activiteiten beleven met andere groepen uit de directe en indirecte omgeving.


Delen op:



ADRESSEN

Parklaan 146

2300 Turnhout

België

Louis Pasteurstraat 21

3920 Lommel

België

CONTACT

Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

+32 (0) 14 41 32 32

info@architectsinmotion.be

NIEUWSBRIEF

Blijf up to date.


Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Lees ook de Privacy & Policy