Architects in Motion werd aangesteld als ontwerper voor de nieuwe welzijnscampus in Geel

Beelden

09 Feb 2016

Architects in Motion werd, na architectuurwedstrijd aangesteld als ontwerper voor de nieuwe welzijnscampus in Geel in opdracht van CAW De Kempen

Net zoals voor de campus in Turnhout, waar een intensieve samenwerking tot stand werd gebracht met het lokale OCMW, zal het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen ook in Geel in de toekomst nog meer gaan samenwerken met het OCMW van Geel. Door de krachten te bundelen zal de dienstverlening in de ruimere regio van Geel worden geoptimaliseerd. De samenwerking tussen beide organisaties is uniek voor Vlaanderen en vereist een bijzondere aanpak.

Het ontwerp houdt rekening met de toekomstige ontwikkeling en doorwaadbaarheid van het nog niet ontsloten achtergelegen binnengebied langs de Diestseweg. Dit gebied zal in de toekomst worden ontwikkeld door ‘de Kleine Landeigendom’ overeenkomstig het masterplan Wijdbosch waarin ruimte is voorzien voor binnenstedelijk wonen, autoluwe buurtpleinen en groen. 

De wijze waarop het stedenbouwkundig en architecturaal ontwerp het programma van eisen enerzijds, verzoent met de beschikbare ruimte anderzijds, werd door de jury bijzonder gewaardeerd. Het nieuwe gebouw vormt de kop voor een toekomstig autoluw buurtplein.

De bouwheer is CAW De Kempen. In het gebouw zal naast het onthaal en de kantoren van CAW De Kempen tevens ruimte worden voorzien voor een sociaal restaurant en een aantal kamers voor kortlopende sociale opvang. OCMW Geel zal steun verlenen om een aantal werkingen in de nieuwbouw mogelijk te maken. Op dezelfde site zijn bovendien reeds een aantal werkingen van OCMW Geel gehuisvest. De nieuwe lokalen van CAW De Kempen zullen zorgen voor een optimale en intensieve samenwerking tussen beide organisaties.

Naast het feit dat het ontwerp rekening houdt met een sterke stedenbouwkundige verwevenheid is het ontwerpproces gestart vanuit een duurzaam analysemodel, rekening houdende met diverse klimaatfactoren (bezonning, schaduw, wind, regen, … ) en de optimale schikking van functies en gebruikspatronen. Zo werd er gekeken naar energiebehoeften van verschillende gebruikers van het gebouw om aldus de optimale schikking en oriëntatie van gebouwendelen te bekomen en bij het ontwerp reeds een zuinig energieverbruik mogelijk te maken. 

Door een optimale ‘werk’omgeving te creëren zullen de gebruikers een beter welbehagen krijgen en dit zal een invloed hebben op de initiële opzet, zelfs op het energieverbruik. Een bewuste en sobere keuze van materialen draagt eveneens bij tot het duurzaamheidsprincipe. 


Delen op:ADRESSEN

Parklaan 146

2300 Turnhout

België

Louis Pasteurstraat 21

3920 Lommel

België

CONTACT

Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

+32 (0) 14 41 32 32

info@architectsinmotion.be

NIEUWSBRIEF

Blijf up to date.


Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Lees ook de Privacy & Policy