AR-TUR zet 14 seniorenwoningen met ontmoetingscentrum in de kijker

Opdrachtgever

OCMW Lille

Beelden

10 Nov 2021

“Een gebouw bestaat zelden alleen uit stenen. Het is een veelheid aan factoren die maakt dat iets werkt.”

Architect: Peter Mertens

In opdracht van het OCMW van Lille werden er in de historische dorpskern van Gierle 14 woningen voor senioren opgetrokken in combinatie met een ontmoetingscentrum en CADO (collectief autonome dagopvang).

Het project werd gerealiseerd op de site van de oude pastorij van Gierle. Het terrein dat initieel afgesloten was voor het publiek werd opengetrokken en doorwaadwaar gemaakt zodat de achterliggende woonbuurten gebruik kunnen maken van de zachte verbindingen.

De woonsite werd met een groot gevoel voor de bestaande omgeving geïntegreerd in het reeds aanwezige dorpsweefsel. De individuele woningen werden gegroepeerd rond een centraal binnenplein dat publiek toegankelijk is. Vanuit het dorpsplein is er zicht op de dorpskern, de oude pastorij die fungeert als ontmoetingsplaats, de gemeentebibliotheek en de kerk. De hedendaagse architectuur en materialisatie focussen op de menselijke schaal en de integratie in het dorpse karakter enerzijds en de groene omgeving anderzijds.

We wilden meer dan enkel een refter zoals je dat wel vaker tegenkomt in een serviceflat-gebouw. Door het open te stellen voor de hele buurt, kunnen ook andere partijen er gebruik van maken en creëer je een grotere integratie in het dorp. Ook vanuit de gemeente en het OCMW wordt gewerkt aan die kruisbestuiving. Je ziet er vaak scholen passeren die een dag- of middagactiviteit in het ontmoetingscentrum houden met de kinderen. De bewoners lopen daar dan ook rond of doen actief mee. Het ontmoetingscentrum creëert op die manier een platform waar de senioren contact hebben met de buren en bewoners uit de indirecte omgeving. De centrale ligging in het dorp is dus een grote meerwaarde. Het idee van kruisbestuivingen wordt ondersteund door het architecturale en ruimtelijke doel dat wij voor ogen hadden. Een gebouw bestaat zelden alleen uit stenen. Het is eigenlijk een veelheid aan factoren die maakt dat iets werkt. Maar je moet wel een bewuste visie hebben om dat te kunnen uitbouwen en dat is goed gelukt. Ook dankzij een opdrachtgever die oog heeft voor dergelijke visie.

De serviceflats die we lang geleden bouwden voor OCMW Lille bevonden zich in een gebouw met telkens een gang met kamertjes, zoals je die in zorgtehuizen nog steeds ziet. Voor dit project kozen we duidelijk voor het ontwerp van woningen met elk een eigen voordeur en terras. Mensen die nog voldoende mobiel en bewust zijn maar toch de eerste nadelen van het ouder worden ondervinden, krijgen op die manier een volwaardige woning met een eigen voordeur. De individuele woningen werden gegroepeerd in drie woonblokken: één woonblok van zes wooneenheden en twee woonblokken van vier wooneenheden. Er werd getracht de fijnkorrelige schaal van het dorp door te trekken in het project. De toegangen van de woningen oriënteren zich naar het centrale binnenplein dat publiek toegankelijk is.

Het klassieke programma van seniorenwoningen kreeg een hedendaags karakter en werd uitgebreid met een individueel toilet voor bezoekers en een extra multifunctionele ruimte die kan ingezet worden als bijkomende slaapkamer voor gasten, bezoekers of verpleging, maar ook als hobbykamer voor de senioren zelf. De woningen hebben een compacte indeling wat de gebruiker de mogelijkheid biedt om te manoeuvreren met een rolstoel. Daarnaast is de hoofdslaapkamer op een zodanige manier gepositioneerd dat een eventueel bedlegerig persoon steeds contact kan hebben met zijn/haar partner in de woonkamer. De hellende daken lopen af naar het gemeenschappelijke binnenplein en worden uitgewerkt als groendak. Dit draagt bij tot een aangenaam binnenklimaat en het groene karakter van het binnengebied.

Het binnenplein is het bindende centrum voor de woningen en het ontmoetingscentrum. De 14 seniorenwoningen zijn vormgegeven in een cluster van drie woonblokken met een centraal binnenplein. Er wordt daarbij een dorp-in-een-dorp gecreëerd dat op subtiele wijze afstand houdt tot, maar tegelijkertijd ook aansluiting maakt met de bestaande dorpsgemeenschap.

De aanhechting met de omliggende buurt en de doorwaadbaarheid van het gebied zorgen voor een dorpje in een dorp. Om de ontmoetingen nog meer aan te moedigen en te versterken, hebben we namelijk hard ingezet op de doorwaadbaarheid van de site. Het terrein dat initieel was afgesloten voor publiek werd opengetrokken en doorwaadbaar gemaakt zodat de achterliggende woonbuurten gebruik kunnen maken van de zachte verbindingen. Zoals je dat kent in een dorp ontstaan er hier en daar kleine paadjes, zogenoemde kerkpaadjes. Ook op deze site was er zo’n paadje dat het hele terrein doorkruiste en dat hebben we behouden in het project. We merkten dat heel veel rijwoningen van de Vennestraat, de straat ten oosten van het projectgebied, aan de achterzijde een illegaal tuinpoortje hadden dat aansloot op het kerkpad. In principe moesten we dat ontstane recht dat die bewoners zich hadden toegeëigend afnemen, maar dat hebben we bewust niet gedaan. Omdat we op zoek waren naar verstrengeling met het dorp hebben we de achterpoortjes behouden, niettegenstaande dat ze juridisch gezien eigenlijk illegaal waren. Het was voor ons project geen last maar zelfs een voordeel en met akkoord van de gemeente en het OCMW is dit bewaard gebleven.

Het terrein is zowel toegankelijk via de Doolstraat, de Kloosterstraat, als de sociale woningen in het zuiden. Wagens kunnen parkeren ter hoogte van de pastorij en aansluitend aan de sociale woningen. Doordat het volledige projectgebied doorwaadbaar is voor zwakke weggebruikers, wordt het doorkruist door andere dorpsbewoners van verschillende generaties. Op die manier wordt het mogelijk om het dorpsleven tot bij de senioren te brengen.

Lees ook:


Delen op:


Gerelateerd nieuws

12 OCT 2016

Bejaardenwoningen en ontmoetingscentrum - OCMW LilleADRESSEN

Parklaan 146

2300 Turnhout

België

Louis Pasteurstraat 21

3920 Lommel

België

CONTACT

Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

+32 (0) 14 41 32 32

info@architectsinmotion.be

NIEUWSBRIEF

Blijf up to date.


Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Lees ook de Privacy & Policy