Jacques IJs haalt jaarlijks 500 vrachtwagens van de openbare weg

Opdrachtgever
Architectenbureau
Studie Stabiliteit
Studie Technieken
Studie energie
Studie mobiliteit
EPB & Veiligheidscoördintatie

Beelden

21 Mar 2022

Jacques IJs is een succesvolle producent van (room)ijsproducten en kent sinds zijn oprichting in 1986 een gestage groei - diverse uitbreidingen hebben elkaar in de loop der jaren opgevolgd. Ondertussen hebben de bebouwingsmogelijkheden de limieten van het beschikbare bedrijfsterrein bereikt waardoor Jacques IJs genoodzaakt is zowel hun afgewerkte producten als verpakkingen en grondstofften te stockeren bij diverse (+20tal) externe firma’s. Momenteel pendelen dagelijks 15 à 20 vrachtwagens over en weer van Westerlo/Olen naar deze externe koelhuizen voor stockage. Doel is dan ook om naast het volledige productieproces (van grondstof tot afgewerkt product) ook het stockagebeheer en transport volledig in eigen beheer én op eigen terrein te realiseren met aandacht voor duurzaamheid, ecologie en efficiëntie. 

Om de huidige en toekomstige groei te kunnen opvangen heeft Jacques IJs het naastgelegen bedrijfsterrein met gebouw aangekocht en het bestaande verouderde gebouw volledig gesloopt. Om ervoor te zorgen dat het terrein optimaal wordt benut zijn wij als ontwerper uitgegaan van een vernieuwde aanpak, namelijk het verticaal stapelen van (industriële) functies.

De afgewerkte producten zullen in de toekomst worden opgeslagen in een gespecialiseerd koelhuis op eigen terrein. Bijkomend wordt er ook extra ruimte voorzien voor de aanvoer en stockage van diverse al dan niet gekoelde grondstoffen, nodig voor het productieproces. Op die manier worden alvast, uitgaande van de huidige productiecapaciteit, jaarlijks circa 500 vrachtwagens weggehaald van de openbare weg. 

De nieuwbouw diende een divers programma van aanvullende functies te omvatten, en kan ruwweg opgedeeld worden in vier functionele delen: een logistiek centrum voor de constante stroom van aangeleverde basisproducten (+ 3.750 m2), een diepvriesopslag voor 10.000 pallets (+ 3.600 m2), confectieruimte voor het inpakken van afgewerkte producten (+ 500 m2) en kantoren die het nieuwe werken reflecteren (+ 1.000 m2). 

Opgeteld zou men dus een totale bebouwbare oppervlakte van 8.752 m2 nodig moeten hebben, waarbij klassiek alle functies op de begane grond worden voorzien. Aanvullend dient men te rekenen met 33% extra oppervlakte voor o.a. wegenis, laad- en loskaden, enz. … In totaal zou een perceel van minimaal 11.650 m2 dus noodzakelijk moeten zijn om het gewenste programma te realiseren.

 Rekening houdend met de geldende stedenbouwkundige voorschriften en door ingenieus te stapelen, wordt in dit ontwerp slechts een gebouwde grondoppervlakte van 4.100 m2 ingenomen, wat een besparing van 53% op noodzakelijke grondoppervlakte betekent. Het door Jacques IJs verworven naastliggende perceel van 7.370 m2 biedt hierbij de ruimte om het gewenste programma te realiseren, waarbij nog 44% van het terrein beschikbaar blijft voor ruime laad- en loskaden, praktische transportassen en groenzones.

Het verticaal stapelen van verschillende functies geeft aanleiding tot een efficiënt en geoptimaliseerd ruimtegebruik, i.e. minder inname van de beperkt beschikbare - en vaak dure - grond in industriezones. Maar ook vanuit het perspectief van productieprocessen en -optimalisatie biedt dit verticaal denken voordelen ten opzichte van een eerder klassieke horizontale benadering.

Door de compacte inplanting op het naastliggende perceel wordt de nieuwbouw op een intelligente en praktische wijze verbonden met de bestaande gebouwen. Op de begane grond, achter de laad- en loskaden, bevindt zich het nieuwe logistieke centrum waarbij de aangevoerde grondstoffen op een efficiënte manier kunnen worden ontvangen, gehergroepeerd en verwerkt tot in het productieproces. Een centrale doorlopende as wordt een directe link met de bestaande productieruimten, waardoor de af te leggen trajecten zo efficiënt en minimaal mogelijk kunnen worden gehouden. De afgewerkte producten op pallets worden vanaf de wikkelaars via conveyors rechtstreeks naar de diepvriesopslag op de verdieping van de nieuwbouw gebracht waarna ze door het geautomatiseerde rekkensysteem worden opgenomen. 

Het geautomatiseerde rekkensysteem is een zogenaamde ‘black box’ en werkt volledig autonoom, zonder menselijke interactie of zelfs verlichting. Afhankelijk van de opgegeven in- en output zorgt het systeem 24/7 zelf voor de meest optimale indeling en bezetting van de beschikbare ruimte. Op basis van een vooropgestelde planning zorgt dit systeem ervoor dat de juiste pallets op het juiste moment klaarstaan ter afhaling.

Deze stapeling van functies heeft bovendien de eigenschap dat toekomstige uitbreiding naar achteren toe eenvoudig gerealiseerd kan worden.

Het project speelt ook in op het gebied van duurzaam waterbeleid. Alle nieuwe daken, alsook delen van het bestaande dak, worden alle aangesloten op één centrale opslag voor hemelwater van wel 500.000 liter, opdat Jacques IJs maximaal kan inzetten op hergebruik van regenwater in plaats van afhankelijk te zijn van grond- of leidingwater. Gelet op een goede waterbeheersing wordt een infiltratievoorziening geplaatst om te vermijden dat bij hevige neerslag het hemelwater rechtstreeks naar de riolering loopt.

Door de toenemende complexiteit van het bouwproces is er nood aan een andere manier van werken. Innovatieve, collaboratieve vormen van samenwerking dringen zich op.

In het bouwteam worden alle mogelijke stakeholders zo vroeg mogelijk in het traject betrokken. De creatieve input van de ontwerpers in combinatie met knowhow en praktijkervaring leidt tot de meest duurzame en rendabele oplossingen. Hierbij is het de taak van elke betrokkene om maximaal toegevoegde waarde te leveren aan het ontwerp- en uitvoeringsproces, om te komen tot een unieke totaaloplossing. 

In dit project werden de krachten van Vanhout.pro en Naessens Industriebouw gebundeld om samen met Jacques IJs en het ontwerpteam van Architects in Motion te komen tot een holistische kijk en geïntegreerde aanpak. De behoefte voor ‘de fabriek van de toekomst’ wordt als uitgangspunt genomen. Vanaf ontwerp, over het bouwen en inrichten heen, tot en met onderhoud en exploitatie: we bekijken vooraf alle gewenste componenten. Door de intense samenwerking van de verschillende partijen kan bovendien de markt kritisch en kosten-optimaal bevraagd worden.

Het bouwteam werkt samen in één BIM (Building Information Model) dat alle informatie bevat over planning, kosten, duurzaamheid, materialen, operaties en onderhoud. We creëren als het ware een virtuele tweeling van het gebouw dat we gaan bouwen. Om het volledige potentieel van BIM waar te maken, werken alle betrokken partijen van in het begin van het project zeer nauw samen. BIM stimuleert een geïntegreerd proces waarbij iedere medewerker altijd een helder zicht heeft op het totaalproject. Informatie is voor iedereen beschikbaar en kan op elk moment geraadpleegd worden.

Architects in Motion is een architectenbureau dat wordt geleid door architecten Bart Janssens en Luc Vanhout. Het is een flexibel en horizontaal gestructureerde groep architecten-specialisten. Het bureau telt 30 architecten, interieurarchitecten, planologen en CAD-operatoren. AIM beheerst de complexe problematiek van het hele architectuurgebeuren, waardoor het de opdrachtgevers met alle competenties weet te omringen. Het bureau is actief in alle sectoren gaande van interieurprojecten, woningen, sociale huisvesting, meervoudige woningen, kantoorgebouwen, industriële sites, gebouwen voor KMO’s, gezondheidszorg in al haar facetten tot en met de studies met betrekking tot urbanisatie, planologie & ruimtelijke ordening. 

Om onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden is er steeds voor gekozen om gebruik te maken van de nieuwste technieken. De diepvriesruimte van 10.000 pallets en de koelcellen worden gekoeld op basis van een ammoniakinstallatie welke nog steeds het hoogste rendement biedt ten opzichte van andere koelmiddelen. Op deze manier hoeven wij ook geen gebruik te maken van HFK’s voor de koeling. De door deze koelinstallatie verkregen restwarmte wordt maximaal herbenut om alle kantoren te verwarmen. De eventuele tekorten voor verwarming of koeling van de kantoren worden opgevangen door het gebruik van een bijkomende warmtepomp. 

Door het volledige dak van de nieuwbouw te voorzien van zonnepanelen (circa 1.000 stuks) zullen wij tot 20% van onze energiebehoefte zelf opwekken, wat resulteert in een CO2-reductie van 161 ton per jaar. Op korte termijn zullen ook de daken van het bestaande bedrijfsgebouw hiermee uitgerust worden. Dit zal tot meer dan een verdubbeling van onze energierecuperatie leiden. 

De verlichting van de kantoren en magazijnen wordt gestuurd via daglicht- en/of aanwezigheidsdetectie.

Waterverbruik in het algemeen wordt elk jaar belangrijker. Daarom wordt er gekozen voor een regenwaterbuffer van 500.000 liter.  Zowel de huidige daken van het bedrijf als deze van de nieuwbouw worden hierop aangesloten. Door een optimaal gebruik van deze buffer gebruiken wij jaarlijks circa 12.000m³ minder water voor onze productie- en reinigingsprocessen. Verder zorgt deze buffer voor minder mogelijke overlast bij hevige regenval. Voor de condensors werd ervoor geopteerd om deze te laten werken via luchtkoeling, waardoor er geen extra waterverbruik nodig is.

Het wagenpark van het bedrijf zal tegen eind 2024 volledig geëlektrificeerd zijn door het inzetten van elektrische of hybride plug-in bedrijfswagens. Hiervoor worden ook de nodige laadpalen voorzien op het bedrijfsterrein. 

Veiligheid, door middel van het aanwenden van rotswolpanelen voor de diepvriesinfrastructuur, inzetten van een sprinklersysteem op brandgevoelige plaatsen en door het maximaal scheiden van de nieuwbouw door middel van brandpoorten en branddetectie-sensoren wordt de brandveiligheid maximaal gewaarborgd. Het totaal geautomatiseerde rekkensysteem zal ook zorgen voor een veiligere en werkbaardere werkomgeving voor de betrokken personen en een optimalere productflow garanderen in de meest gunstige omstandigheden met betrekking tot bewaring en transport. Duurzaam ruimtegebruik door de verschillende functies verticaal te stapelen i.p.v. horizontaal.

Delen op:ADRESSEN

Parklaan 146

2300 Turnhout

België

Louis Pasteurstraat 21

3920 Lommel

België

CONTACT

Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens:

+32 (0) 14 41 32 32

info@architectsinmotion.be

NIEUWSBRIEF

Blijf up to date.


Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren. Lees ook de Privacy & Policy