Architects in Motion

Wonen in het park by Bart Janssens

Omgeving en Architects in Motion kiezen kwaliteit boven kwantiteit.

Met het project De Wal te Hamont-Achel brengt het ontwerpteam publiek groen in het stadscentrum. Op een boogscheut van het marktplein wordt 2/3 van het projectgebied ingericht als een voor publiek toegankelijke, maar autovrije zone. Het groene karakter, de waterinfiltratie en de bestaande infrastructuur vormen de uitgangspunten van het ontwerp. Rondom dit park worden vijf bouwvolumes opgetrokken, goed voor 66 woongelegenheden en een beperkt aantal commerciële ruimten. Bijzondere aandacht wordt besteed aan collectieve functies zoals een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en fietsenstallingen. Ter vrijwaring van het park wordt het parkeren ondergronds georganiseerd. Een bewuste keuze voor een mix aan woontypes draagt bij tot de sociale diversiteit in het centrum van Hamont-Achel. Een doordacht materiaalgebruik resulteert in een eerlijke, tijdloze architectuur op schaal van de nabije omgeving.

Het project De Wal is het toonbeeld van verdichting van het centrum, de versterking van de publieke ruimte en kwalitatieve woningen.

https://omgeving.be/blog/2019/01/16/gewonnen-wonen-in-het-park/

https://www.hamont-achel.be/nieuwsdetail/438/plannen-wonen-in-het-park-uit-de-doeken-gedaan


Opdrachtgever / Projectontwikkelaar

Aannemer

Architect

Landschapsarchitect

Studiebureau


Architects in Motion (België) en Estúdio MRGB (Brazilië) bundelen krachten. by Bart Janssens

English version below
Versão em português abaixo

NL - Architects in Motion (België) en Estúdio MRGB (Brazilië) bundelen krachten.
Toeval bestaat niet. Het is tijdens een architectuurtrip naar Brazilië in 2016 dat architect Bart Janssens, vennoot-zaakvoerder van Architects in Motion, in contact komt met architect Igor Campos, zaakvoerder van Estúdio MRGB in de hoofdstad Brasilia. Aanvankelijk gaat de interesse van Bart uit naar de iconische architectuur en de concepten van de jaren ’60 van onder meer Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Vilanova Artigas, João Filgueiras Lima en de tuinen van Burle Marx. Maar al snel ontstond een bijzondere interesse in de hedendaagse architectuur van Igor en zijn collega’s. De vormentaal en benadering van de Braziliaanse architectuur van vroeger en nu sluiten nauw aan met het ideeëngoed van Architects in Motion. De wederzijdse vriendschap die ontstond na deze eerste kennismaking, resulteerde in 2017 in een tegenbezoek van Igor aan Architects in Motion. Tijdens dit bezoek werd uitgebreid de tijd genomen om kennis te maken met de visie, werkwijze en ontwerpen van Architects in Motion en werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan de restanten van de architectuur van de ‘Turnhoutse School’ uit de jaren ’60 en ’70. Het DNA van Architects in Motion vindt immers haar grondslag in dit gedachtengoed. Nee, toeval bestaat niet. Na de sporadische grafische ondersteuning van MRGB voor het ontwerpteam van AIM sinds de eerste ontmoeting in 2016 groeit de wederzijdse interesse en ontstaat de behoefte tot een intensere samenwerking. Eind 2017 brengt Bart Janssens opnieuw een bezoek aan Brazilië. Ditmaal werd de tijd genomen om kennis te maken met de medewerkers van MGRB, hun werkwijze, visie en vaardigheden met de betrachting de reeds bestaande samenwerking verder uit te bouwen tot op het niveau van de visievorming en design. Na zijn terugkeer hebben Bart en Luc Vanhout de koppen bij elkaar gestoken en werd beslist, in overleg met Igor, om te komen tot een geïntegreerde samenwerking tussen AIM en MRGB in het kader van ‘it can and must be fun’. De twee teams in België en Brazilië werken vanaf nu wekelijks in overleg opdrachten uit en zullen daarvoor alle hedendaagse vormen van communicatie inzetten om tot een dynamisch proces te komen. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre er kan worden samengewerkt in geval van wedstrijdontwerpen om aldus de verfrissende Zuid-Amerikaanse ideeën te integreren in de Belgische architectuur. Tenslotte zal de mogelijkheid worden geboden aan stagiair architecten en medewerkers om via uitwisseling op stage te gaan als medewerker op beide kantoren. Op die manier kunnen we elkaar nog beter leren kennen en kan dit unieke verhaal inspirerend zijn voor onze toekomstige medewerkers.

ENG - Architects in Motion (Belgium) and Estúdio MRGB (Brazil) join forces.
There’s no such thing as coincidence. During an architectural trip to Brazil in 2016 architect Bart Janssens, associate manager of Architects in Motion, comes into contact with architect Igor Campos, manager of Estúdio MRGB in the capital Brasilia. Bart’s interest initially goes out to the iconic architecture and the concepts of the 1960’s including Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Vilanova Artigas, João Filgueiras Lima and the gardens of Burle Marx. Soon he develops a special interest in the contemporary architecture of Igor and his colleagues. The language of forms and the approach of the Brazilian architecture of the past and present closely relate to the ideas of Architects in Motion. The mutual friendship that arose after this first acquaintance resulted in a return visit from Igor to Architects in Motion already in 2017. During this visit, time was elaborately taken to get acquainted with the vision, working methods and designs of Architects in Motion and the opportunity was taken to visit the remnants of the architecture of the ‘Turnhoutse School’ from the 1960’s and 1970’s. After all, the DNA of Architects in Motion is based on this line of thought. No, there’s no such thing as coincidence. After the sporadic graphical support of MRGB for the AIM design team since the first meeting in 2016, mutual interest is growing and there is a need for further cooperation. End of 2017 Bart Janssens visits Brazil again. Now it was time to get acquainted with the employees of MGRB, their way of working, vision and skills, with the intention to extend the already existing cooperation to the level of vision and design. After his return, Bart and Luc Vanhout put their heads together and decided, in consultation with Igor, to come to an integrated collaboration between AIM and MRGB in a context of ‘it can and must be fun’. The two teams in Belgium and Brazil will from now on discuss assignments on a weekly basis and they will use all contemporary forms of communication to achieve a dynamic process. In addition, an assessment is made of the extent to which cooperation can be achieved in the event of competition design, in order to integrate the refreshing South American ideas into Belgian architecture. Furthermore, we will offer the opportunity to trainee architects and employees to take an internship as an employee at both offices through exchange. This way we can get to know each other even better so this unique story can be inspiring for our future employees.

BRA - Architects in Motion (Bélgica) en Estúdio MRGB (Brasil) unem forças.
Nada é por acaso. Em 2016, durante uma viagem de estudos ao Brasil, o arquiteto Bart Janssens, sócio diretor do Architects in Motion, entrou em contato com o arquiteto Igor Campos, sócio diretor do estúdio MRGB, com o intuito de obter algumas orientações acerca de sua visita à cidade de Brasília logo após ter passado pelas principais cidades Brasileiras. Interessado pelas obras icônicas dos anos 60 que difundiram a arquitetura brasileira pelo mundo, Bart havia se programado para visitar os principais edifícios representativos dos grandes mestres brasileiros: Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Vilanova Artigas, João Filgueiras Lima, bem como os Jardins de Burle Marx. Uma vez cumprida a programação inicial, Bart manifestou interesse pela recente produção arquitetônica no Brasil, em especial, pelo trabalho do Estúdio MRGB. A linguagem, a expressão plástica e a abordagem da arquitetura brasileira, tanto do passado quanto do presente, relacionam-se de forma muito próxima às ideias e princípios do Architects in Motion. A amizade mútua, fruto do primeiro encontro, resultou no ano seguinte, em 2017, em uma visita do arquiteto Igor Campos ao Architects in Motion, na Bélgica. O encontro foi extremamente profícuo. Por sua vez, Igor visitou os exemplares remanescentes da arquitetura da “Turnhoutse School” das décadas de 1960 e 1970, que estão na origem da produção arquitetônica do Architects in Motion. Outrossim, a visita proporcionou a oportunidade de conhecer os principais projetos elaborados pelo Architects in Motion, de se familiarizar com a visão e com os métodos de trabalho de toda a equipe. Não, nada é por acaso. Desde o primeiro contato, o Estúdio MRGB passou a colaborar, esporadicamente, com a equipe de projeto do AIM na elaboração de imagens. Gradativamente, os interesses em comum foram crescendo ao ponto de suscitar a necessidade de uma maior integração entre as duas equipes. No final de 2017, Bart Janssens visita novamente o Brasil. O objetivo da viagem é conhecer a equipe do Estúdio MRGB, sua visão, seus métodos de trabalho e suas habilidades com o intuito de ampliar a colaboração entre os escritórios. A intenção é expandir os limites da parceria preliminarmente restrita à elaboração de imagens para a produção conjunta de projetos arquitetônicos. Já de volta à Bélgica, Bart Janssens e Luc Vanhout decidem, em comum acordo com Igor Campos e Hermes Campos, iniciar a colaboração integrada entre os escritórios AIM e MRGB. Cooperação essa que estabelece como princípios fundamentais a distinção das afinidades, o respeito mútuo e a pluralidade do pensamento à luz de uma relação ética-profissional sustentada pela convicção de que essa parceria belgo-brasileira “pode e deve ser divertida”. Portanto, as duas equipes, na Bélgica e no Brasil, passam a trabalhar em conjunto na elaboração de determinados projetos por meio de reuniões semanais com o auxílio das tecnologias contemporâneas de comunicação. Ademais, um dos objetivos a serem alcançados é avaliar, quando da participação de concursos públicos de projeto de arquitetura, a possiblidade de integrar as ideias revigorantes da América Latina com a tradição e a contemporaneidade da recente produção da arquitetura belga. Por fim, a intenção é igualmente oferecer a oportunidade de troca de experiências entre os colaboradores de ambos os escritórios por meio do intercâmbio entre àqueles que manifestarem o interesse de adquirirem competências no campo de conhecimento de nossa atuação profissional, seja na Bélgica ou no Brasil. Dessa forma, poderemos nos conhecer ainda melhor e nossa história poderá servir de inspiração para futuros colaboradores.

'Binnen budget en binnen de termijn’ by Bart Janssens

Het bouwen van een schouwburg - theaterzaal is geen sinecure. Het verbouwen en uitbreiden van een bestaande schouwburg - theaterzaal is mogelijk nog vele malen complexer. Architects in Motion dankt alle ontwerpers en leden van het bouwteam die onderstaande communicatie hebben mogelijk gemaakt. Niet zonder enige trots - borst vooruit - met een blik op een vruchtbare toekomst…

Read More

Architects in Motion Backstage by Bart Janssens

Bezoek aan de kantoren van Architects in Motion met wandeling door de geklasseerde woning van architect Jozef Schellekens, gevolgd door een exclusief bezoek aan de in finale afwerking zijnde projecten van de schouwburg van het cultuurhuis De Warande en de nieuwe kantoren van het Centrum Algemeen Welzijn De Kempen. Afsluitende drink in pop-up 'De Academie' in Turnhout. Inschrijven via BVA. https://bvarchitecten.be/agenda/architects-in-motion/

Read More

AIM en AVALON by Bart Janssens

AIM brengt een bezoek aan de vernieuwde REYNAERS Campus in Duffel en maakt kennis met AVALON, een hoogtechnologische VR-simulatieruimte specifiek ontwikkeld om architecturale toepassingen tot leven te brengen. 

Onder de indruk van deze unieke presentatie- en ontwerptool brengen we onze expertise naar een volgende (virtuele) dimensie. 

Read More