Nieuwe gebouwen voor VIBO / by Bart Janssens

De scholengroep van het Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs (VIBO) verzamelt op een gevarieerd en groen domein ten oosten van het centrum van Oud-Turnhout verschillende onderwijsvormen onder begeleiding van een gemotiveerd lerarenkorps en directie. De bestaande infrastructuur is echter ontoereikend. De vele tijdelijke klascontainers die destijds geplaatst werden zijn energieverslindend en in zeer slechte staat.

Er is een masterplan opgesteld dat maximaal inspeelt op de troeven en mogelijkheden van het domein, de eisen van de verschillende leergroepen en dat flexibel de toekomstige aanpassingen en noden kan opvangen. Door de bebouwingszones strategisch in te planten in relatie met de reeds aanwezige gebouwen wordt een beheersbare en overzichtelijke scholencluster gevormd, die zich ontwikkelt vanuit het hart van de groene site. Elk gebouw gaat de relatie aan met het omliggende landschap enerzijds en de geborgen activiteits- en rustruimtes anderzijds.

Het voorgestelde eisenpakket van fase 1 (+/- 5.600 m2) wordt doelbewust opgesplitst in twee kleinere gebouwen dit om het bestaande karakter van de site, met zijn vrijstaande bouwvolumes in een groen domein, niet te doorbreken en om elk van beide scholen (secundair, kleuter- en lager onderwijs) hun eigen zichtbaarheid te geven. De volumes zijn sober vormgegeven en passen morfologisch in de omgeving. De lage gebouwen met prominente hellende daken integreren zich in de agrarische typologie die we in de omgeving terugvinden.

Er is gekozen voor een eenvormige materialisatie bestaande uit genuanceerde leien voor zowel de gevel als het hellend dak, gecombineerd met zichtbeton als plint. De natuurlijke, warme sobere gevel en dakafwerking reflecteert de bosrijke omgeving en integreert de volumes op een elegante manier in het landschappelijk schooldomein.

De nieuwe speelplaatsen worden een verlengstuk van het klaslokaal, een inspirerende en groene leeromgeving. Het ontwerp van de buitenruimte is opgevat als een avontuurlijk en glooiend spellandschap. Spelaanleidingen die de spontaniteit en de creativiteit van de kinderen stimuleren staan hierbij centraal.

Door de open scholencluster centraal te ontwikkelen laat het masterplan een veelvoud aan grensoverschrijdende samenwerkingen toe. Door de buurt maximaal te betrekken en de kwalitatieve groenzones te maximaliseren toont de school zich als groen ankerpunt in de wijk.

Opdrachtgever
Architecten

Landschapsarchitect
Studiebureau stabiliteit
Studiebureau technieken

VIBO
Architects In Motion - Turnhout
OM/AR architecten - Antwerpen
Omgeving - Antwerpen
Van hoorickx - Turnhout
Groep Infrabo - Westerlo