AZ Sint-Elisabeth vzw - Herentals - Sluitstuk van het masterplan / by Bart Janssens

Het algemeen ziekenhuis Sint-Elisabeth vzw van Herentals dreigde rond de eeuwwisseling te verdwijnen. Vandaag is het Sint-Elisabeth een regionaal, modern en dynamisch ziekenhuis dat volwaardige specialistische basiszorg aanbiedt. Op verschillende domeinen wil het vooruitstrevend zijn met z’n 800-tal medewerkers en 110 artsen die dagelijks borg staan voor kwaliteit en zorg.

Jarenlang werd er gewerkt aan het ‘zorgstrategisch plan’ voor het algemeen ziekenhuis Sint- Elisabeth. Dit plan bevat de toekomstvisie van het ziekenhuis en beschrijft hoe dit best kan worden ingepast in de bestaande gebouwen. Het werd goedgekeurd in 2004 en geeft tot op vandaag het ziekenhuis de mogelijkheid haar doelstellingen te realiseren en een gigantische inhaalbeweging te maken op het vlak van infrastructuur.

De bestaande gebouwen kunnen worden verbouwd en uitgebreid binnen de beschrijvingen van dit ‘zorgstrategisch plan’. Dat gebeurt op de bestaande site, rekening houdend met de continue werking van het ziekenhuis; 24 uur op 24, 7 dagen op 7 en 365 dagen per jaar, met een minimale overlast voor de patiënten, personeelsleden, artsen en bezoekers die er dagelijks gebruik van maken.

Uiteraard dient er gedurende elke bouwfase rekening te worden gehouden met alle wettelijke voorschriften op het vlak van brandveiligheid, hygiëne, comfort, e.a…

In het voorjaar van 2008 startten de eerste bouwwerken.

Na de realisatie van deze laatste vleugel - het sluitstuk van het masterplan - zal nagenoeg het volledige ziekenhuis op 10 jaar tijd verbouwd zijn. Dit is voor een groot deel van het ziekenhuis reeds uitgevoerd, op deze laatste fase na. De werken werden steeds in verschillende fasen uitgevoerd omdat alle diensten ook tijdens de bouwwerken operationeel moesten blijven. Na iedere fase vond er een interne verschuiving plaats van afdelingen, medisch technische diensten en administratie.

Op 1 juni aanstaande wordt er gestart met de laatste fase; de sloop van een deel van de ‘roodstenen vleugel’ en het realiseren van een nieuwbouw van 7 bouwlagen aansluitend aan het bestaande ziekenhuis.

De nieuwe vleugel ‘K’ zal ruimte bieden aan een nieuw inwendig en oncologisch daghospitaal, een nieuwe verpleegafdeling, tal van administratieve diensten en vergaderzalen. Verder biedt de nieuwbouw de mogelijkheid om bestaande diensten uit te breiden, zoals het chirurgisch dagcentrum en het operatiekwartier.

Het 800 jaar oude poortgebouw ter hoogte van de Nederrij zal na realisatie van de nieuwe vleugel en buitenaanleg terug zijn originele functie kunnen vervullen. Zachte weggebruikers zullen de site dan kunnen betreden via het oude poortgebouw, de ‘oude gasthuis-site’, het plein voor de nieuwe vleugel ‘K’.

De studiebureaus die onder coördinatie van architectenbureau Architects in Motion het dossier uitwerkten zijn:
-    studiebureau Forté uit Geel voor de stabiliteit,
-    studieburo De Klerck nv uit Brugge voor de technieken en EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat),
-    advies- en studiebureau Thielemans uit Geel voor de veiligheids-coördinatie.

De hoofdaannemer die de sloop- en bouwwerken zal uitvoeren is de firma DCA uit Beerse.
De technieken zullen door verschillende aannemers uitgevoerd worden:
-    HVAC door Imtech Belgium nv/sa uit Alken,
-    sanitair door Verschueren bvba uit Turnhout,
-    medische gassen door Heyer Benelux uit Sint-Truiden,
-    elektriciteit door AEW uit Hasselt,
-    liften door ThyssenKrupp nv uit Haren.

De werken zullen beëindigd worden in het voorjaar van 2019.
Na realisatie van het masterplan zal het algemeen ziekenhuis Sint-Elisabeth Herentals vzw beschikken over 243 bedden op een site van 2,1 hectare grond gelegen tussen stad, de Nete, de beschermde gebouwen en de spoorweg van de NMBS.