Een nieuw kinderdagverblijf voor Wellen / by Bart Janssens

Het hoofdgebouw van de voormalige gemeentelijke jongensschool, gebouwd in 1923,  opgenomen in de ‘Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed’, situeert zich juist buiten de dorpskern van de gemeente Wellen en huisvest sinds enkele jaren het kinderdagverblijf “De Hartediefjes”. 

De hedendaagse comforteisen en de wens om uit te breiden van 22 naar 33 plaatsen, was voor het bestuur van het OCMW Wellen de aanleiding om over te gaan tot een gedeeltelijke renovatie van het bestaande gebouw en een deel nieuwbouw. 
De vereisten van ‘Kind en Gezin’ enerzijds en de toegankelijkheid anderzijds  resulteerden in een geïntegreerde aanpak naar het ontwerp van het team van Architects in Motion, bijgestaan door het studiebureau voor stabiliteit Van hoorickx uit Turnhout en het studiebureau voor de technische installaties DWE uit Berchem, met respect voor de erfgoedwaarde van de voormalige jongensschool.

In samenwerking met kunstenares Inge Van Gheel werd het interieur op een speelse manier ingericht met verschillende kleuraccenten, waarbij openheid, duurzaamheid en een maximaal veiligheidsgevoel belangrijke parameters zijn. Het concept van de gekleurde belijning werd door Inge Van Gheel mooi verwoord:

“Een kinderdagverblijf
een fase van je leven
een deel van je opvoeding
je komt er binnen, ontwikkelt er
klaar om verder te gaan richting een volgende stap
3 leefgroepen, 
3 kleuren,
3 identiteiten
de kinderen komen er letterlijk binnen, 
de lijnen ook
een paar jaar later vertrekken ze weer, 
de lijnen ook
de toekomst staat open, 
de lijnen gaan naar boven”

Inge Van Gheel

Fotografie: Stephanie Vandeurzen