CAW De Kempen start de werken / by Bart Janssens

De sloop van de oude gebouwen van Janssen Pharmaceutica in het centrum van Turnhout kondigen de start aan van de bouw van CAW De Kempen.
Na beëindiging van de werken zal het de gecombineerde diensten huisvesten van het centrum voor algemeen welzijn van de Kempen en de diensten welzijn van het OCMW van Turnhout.

Reportage RTV