Revitalisatie van jong erfgoed / by Bart Janssens

Het project omvat een verbouwing en uitbreiding van een woning van architect Lou Jansen, een icoon van de Turnhoutse school en symbool van de Kempense ‘golden sixties’. Het gebouw staat dan ook vermeld in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (Relict/12199). De werkzaamheden hadden als doel de woning aan te passen aan de toegenomen behoefte aan ruimte voor zowel het woongedeelte (gezin met 7 personen) als het praktijkgedeelte.

Architect Bart Janssens stelde een ingreep voor die het oorspronkelijke concept en de architectuur kan versterken. Het volume van de uitbreiding van de praktijk en leef/slaapruimtes werd harmonieus geintegreerd in het bestaande volumespel. Een bewuste keuze was om geen nieuw materiaal te introduceren. Het unieke van de bestaande betonsteen was niet meer repliceerbaar/verkrijgbaar, zodat werd geopteerd om te werken in het materiaal van de oude zwarte stalen raamprofielen. Het toegevoegde “donkere” volume versterkt tevens de bestaande volumes in lichtgrijze betonsteen.

Architect Bart Janssens nam het initiatief om dit concept te bespreken met de oorsponkelijke ontwerper Lou Jansen. Na enkele bijzonder aangename gesprekken werd het idee verder verfijnd. Het resulteert in een bijzondere transparante architectuur die het concept van de bestaande assen in de woning versterkt.

PROJECTGEGEVENS

Bouwheer: Privé
Bouwplaats: Turnhout
Architect: Bart Janssens, architect - zaakvoerder, Architects in Motion
Studie stabiliteit: Studiebureau Van hoorickx - www.van-hoorickx.be
EPB-Verslaggever: Zenga - www.zenga.be
Veiligheidscoördinatie: ASBT - www.asbt.be
Oppervlakte: 500m2
Start der werken: maart 2014
Einde der werken: april 2015

Fotografie: Toon Grobet